ഈ 2 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഇവർ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗരുഡ പുരാണ പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനനം മരണചക്രത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിറവി കൊണ്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കും മോക്ഷ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ പുനർജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പുനർജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ ആവണമെന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാണെന്ന് കരുതിയും .

   

അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിരിക്കണം എന്ന് ഓരോ നിർബന്ധവും ഇല്ല നാം ചെയ്ത കാർമഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മവും പൂർവ്വജന്മവും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ സർപ്പ യോനിയിൽ ആണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പാമ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ജീവിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനായി പിറവിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് .

അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെല്ലാം അവർക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള വളരെ വിചിത്രം ആയിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകളും ചില കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പാമ്പായി ജനിച്ച ഈ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top