മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നടത്തി തരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള സങ്കടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വന്നുചേരാം അതേപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ തൊടുകുറിയിലൂടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ് അത്തരത്തിൽ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്.

   

ഇവിടെ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെയും കൈലാസവും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും വാസ സ്ഥാനമായ ദ്വാരികയും ആകുന്നു ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏവരും സാക്ഷാൽ പരമശിവനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കു.

നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക സർവ്വ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒഴിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു സങ്കടം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് എപ്പോൾ മാറും എന്ന ചിന്തയോടെയും മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി വിചാരിച്ചേയും ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ടിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top