കൈലാസത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു മണി മുഴങ്ങുന്നു ദിവ്യപ്രകാശം പരക്കുന്നു.

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മണി മഹേഷ് തടാകത്തിനു മുകളിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ചെമ്പകൈ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന 5653 മീറ്റർ അതായത് 18547 അടിയിൽ ഉയരമുള്ള മണി മഹേഷ് കൈലാസം കൊടുമുടി സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ആകുന്നു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും ചെമ്പാ ജില്ലയിലെ ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയത്തിലെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത കൊടുമുടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൊടുമുടി കൂടിയാണ് ഇത് .

   

പഞ്ച കൈലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കൈലാസങ്ങൾ എന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നതാകുന്നു മറ്റ് ഒന്നും കൈലാസ പർവ്വതം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആദ്യ കൈലാഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ശിഖർ കൈലാസം അതിനാൽ ഇത് കന്യക കൊടുമുടിയായി തുടരുന്നു പട്ടയിൽ നിന്ന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള 1968 കൊടുമുടി കയറാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അവർക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top