മാർച്ച് റേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവർക്ക് E-KYC കാർഡ് മസ്റ്ററിങ്ങ്

നമസ്കാരം വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഓരോ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്ന റേഷൻ വിഹിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്ററി ഉൾപ്പെടെയും കാടുടമകൾ ഈ മാസം അറിയേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പുകളും സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിരണ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് മാർച്ച് മാസത്തിലെ റേഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മാർച്ച് 4 മുതലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക എന്നാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് .

   

സർവ്വ തകരാറും മൂലം രണ്ട് ദിവസത്തെ റേഷൻ മുടങ്ങിയതിനാൽ മാർച്ച് ഒന്നു വരെ ഫെബ്രുവരി റേഷൻ നീട്ടിയതും ശനിയാഴ്ച എല്ലാ റേഷൻ കടകളും അവധിയായതിനാൽ ആണ് തിങ്കളാഴ്ച മാർച്ച് 4 മുതൽ ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മാർച്ച് 4 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് റേഷൻകാർഡ് മാസ്റ്റർ ഇ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/rFFZ0fra8wI

Scroll to Top