ഈ 5 തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, പട്ടട ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ചേരും, സൂക്ഷിക്കണേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും മരിപ്പ് വീട്ടിൽ പോകുന്നവരാണ് മരണവീടുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്തും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില തെറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഞാനീ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ മരണവീടുകളിൽ പോയി ചെയ്യരുത് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പട്ടടയോഗം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയും തുല്യമായിട്ടുള്ള മരണ ദുഃഖം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.

   

ഗരുഡപുരാണ പ്രകാരം ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശവസംസ്കാരം കഴിയുന്നതുവരെ ആ മുഴുവൻ സമയവും ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ പരിസരത്തുതന്നെയും നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെതന്നെ അമ്മ പൊരിയിൽ നിന്ന് കാലന്മാരും ആ ഒരു ആത്മാവിനൊപ്പം വീടിന്റെയും വീട്ടു പരിസരത്തും തിരിയും അവിടെ വരുന്നവരെ കെ വീക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top