ശിവരാത്രി വ്രതം 2024 – എങ്ങനെ എടുക്കാം? തലേ ദിവസം മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശക്തിയാർന്ന ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഈ വർഷത്തെ ശുഭരാത്രി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ ശിവരാത്രി മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി അതായത് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ശുഭരാത്രി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ശിവരാത്രി വ്രതം എടുക്കുന്നവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തലേദിവസം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

കൂടാതെ വ്രതം എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വെറും എങ്ങനെയാണ് തത്തുല്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ നാമങ്ങളാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവർ എന്ത് വഴിപാടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ശിവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഓർമിച്ചു കൊള്ളട്ടെയും ഈ ഒരു ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് മാർച്ച് 6 മാർച്ച് 7 മാർച്ച് 8 ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രത്യേക ശിവപൂജ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ശിവപൂജ്യം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രം ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top