കണ്ടകശനി അവസാനിച്ചു ഇനി 10 കൊല്ലം ഇവർക്ക് രാജയോഗം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ശനിദോഷം എന്നതിലും ജ്യോതിഷത്തിൽ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ പിടിമുറുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് വിട്ടു പോകുക എന്നത് അല്പം കഠിനം തന്നെയാണ് വേദ ജോതിഷ പ്രകാരം ശനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രഹമാണ് എന്ന് നാം ഏവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ രാജാ യോഗത്തിന് വരെ കാരണമാകുന്ന ശനി പക്ഷേ ദോഷ സ്ഥാനത്താണ് .

   

എങ്കിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുടെ സ്ഥാനം ദോഷമാണ് എങ്കിൽ ആയുസ്സിനു വരെയും കോട്ടം തട്ടും എന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ശനിയുടെ ദൃഷ്ടിയും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതം ആയി പോകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇനിയുടെ മോശം ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുക തന്നെ ചെയ്യും

എന്നാൽ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കണ്ടകശനിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്ന സമയമാണെന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദീർഘകാലമായ കണ്ടകശനിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top