മീനഭരണി ഇങ്ങ് എത്തി ഭഗവതി നമ്മളെ രക്ഷിക്കും ഇത് ചെയ്യൂ, അപൂർവ അവസരം ഇത്,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും സകല ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും തീർക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല കണ്ണീരും ഒപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ തമ്പുരാട്ടിയും ലോകമാതാവ് ഭദ്രകാളി അമ്മ എഴുന്നള്ളുന്ന ആ തിരു ദിവസം വരുവാവുകയാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത് മീനഭരണയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ അതായത് മീനം ഒന്നാം.

   

തീയതി മീനംഭരണിയാണ് മീനമ്പരണി എന്നു പറയുമ്പോൾ ദേവി പ്രീതിക്കുകയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള ദിവസമാണ് ദേവി ക്ഷേത്രദർശനത്തിന്റെയും 100 ഇരട്ടി ബലം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് മീനഭരണി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള ചെറുതും വലുതുമായുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മഹോത്സവം നടക്കുന്ന അമ്മയുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മീനഭരണി എന്ന് പറയുന്നത് മീനത്തിലെ ഈയൊരു ഭരണി നാളിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളക്കുവെച്ച് എങ്ങനെയാണ്.

പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ വിളക്ക് വെച്ചേയും എന്തൊക്കെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അമ്പലത്തിൽ പോയി എന്നൊക്കെ വഴിപാട് ചെയ്യണം അമ്മയുടെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം നേടുവാൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top