വിതരണം ആരംഭിച്ചു 13 ഇന ഭക്ഷ്യ കിറ്റുംകൈകളിൽ 4800 രൂപയും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെയും വിതരണം എല്ലാം മാർച്ച് 25 തിങ്കൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക വിഷു ഈസ്റ്റർ റംസാൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ റേഷൻ കാർഡിൽ ഉള്ള ഓരോ വീടുകൾക്കും.

   

പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ 13 ഇനാപക്ഷെ ഹിറ്റുകൾ ഇത് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കും ഇന്നുമുതൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചേ ഇത് ഈ ആഴ്ചയോടെ തന്നെ സപ്ലൈകോയുടെയും എല്ലാ ഔട്ട് ലൈറ്റുകളിലും എത്തിക്കും എന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഇലക്ഷൻ കൂടി അടുത്ത് വരികയാണ് അത് മാത്രമല്ല സപ്ലൈകോയിലെ സബ്സിഡിയും ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ശ്യാമാം ഉൾപ്പെടെയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി സർക്കാറിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് കുത്തി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/UePDF3dopXo

Scroll to Top