വിഷുവിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ. ഗുരുവായുരപ്പൻ പറയും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ പല അവസരങ്ങളിലും കടന്നുവരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ വിഷു എന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വന്ന ചേരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്പം സമയം ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ വിഷുവിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന.

   

ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കൈനീട്ടം ആകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മൂന്നാമത്തെയും ആകുന്നു ഈ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏവരും ഇഷ്ടദേവതയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ട ദേവതയുടെ നാമം കമൻ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

കൂടാതെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്നത് വിശേഷവും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ ദേവി പൂജിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ലക്ഷ്മി പൂജയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top