ഈ നാളുകാർക്ക് രാശി പലികയിൽ തെളിഞ്ഞത് സത്യമാകും വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ബുദ്ധന്റെ രാശിമാറ്റം ഓരോ രാശിക്കാരിലും അനുകൂലവും അതേപോലെതന്നെ പ്രതികൂലവുമായ അമ്പല കാര്യങ്ങളും പല ഫലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ദേവന്മാരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നാണ് ബുധന്യം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ അറിവും ജ്ഞാനവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

എന്നാൽ വേദജ്യോതിഷപ്രകാരം മാർച്ച് 26 പുലർച്ചെയും രണ്ടേ 39നാണ് ബുധൻ രാശി മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ബുദ്ധന്റെ ഈ സമയം അതായത് ബുധൻ ഈ സമയം മീനത്തിൽ നിന്നും മേടം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബുധന്റെയും മാഡം രാശിയുടെയും യജ്ഞ ഭാവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് .

മകരത്തിന്റെ നാലാം ഭാവത്തിലാണ് സംക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ വന്ന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top