വിഷുവിന് മുൻപ് ഈ 5 വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കളയാൻ മറക്കരുതേ….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെയും ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഏപ്രിൽ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷുകാലത്തിന്റെയും ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു വിഷുക്കാലം കൂടി മറ്റൊരു വിഷപ്പിറവി കൂടിയും കടന്നുവരുവാൻ പോവുകയാണ് ഏപ്രിൽ 14ാം തീയതിയാണ് വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷുവിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.

   

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു എന്നു പറയുന്നത് ഒരു പൊതു പിറവിയാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെയും ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷുവിലേക്കും വിഷു ബലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി വമിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആ ഒരു വിഷുവിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുവാൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വിഷു ഒരുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തുന്നവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷു പുലരിക്ക് മുൻപായിട്ട് വിഷുവിന്റെ അന്ന് കാണുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top