ഹനുമാൻ ജയന്തി ദിവസം ഹൈന്ദവ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകരക്ഷാർത്ഥം സാക്ഷാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ദിവസമാണ് ചരിത്രം മാസത്തിലെ പൗർണമി എന്നു പറയുന്നത് അതായത് ഹനുമാൻ ജയന്റെയും ഈ വർഷത്തെ ഹനുമാൻ ജയന്തി നാളെ കഴിഞ്ഞ് അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച ഏപ്രിൽ 23 തീയതിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആഞ്ജനേയ ഭക്തർ അൽഭുത കാര്യങ്ങളുടെ ദേവസ്വരൂപമായ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന .

   

ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ സകല മരങ്ങളും നേടുന്ന ദിവസമാണ് ഹനുമാൻ ദിവസം എന്നു പറയുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഹനുമാൻ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രത്യേക പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ചരിത്രം മാസത്തിലെ പൗർണമി എന്നു പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top