കുടിശ്ശിക ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 രൂപ ഈ8 ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഇനി കിട്ടില്ല അവർക്ക് 600 രൂപ മാത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാർത്ത അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തു തരുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷേമ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെയധികം ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ക്ഷേമപെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പല ആളുകൾക്കും.

   

ഇത് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂടാതെ തന്നെ ക്ഷേമപെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകൾ .

വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവരും പൂർണമായിട്ട് തന്നെ കാണുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top