ദൃഷ്ടി ദോഷം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയോ? 10 സിമ്പിൾ പരിഹാരം ഇതാ , ചെയ്ത് നോക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബോക്സിലും മെസ്സേജ് ബോക്സിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അധികം ചോദ്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ചോദ്യം മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല പലരീതിയിൽ കണ്ണേറും ദൃഷ്ടി ദോഷം പ്രായം വായദോഷം കണ്ണീർ ദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന.

   

കാര്യം കൊണ്ടുപോ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം പരിഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണേറ് ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നവുമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കണ്ണേറ് ദോഷം ബാധിക്കുന്നത്.

ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷ സമ്പാദ്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് കുടുംബം ആയിട്ട് മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പ്രാക്കും കണ്ണീറും വന്ന നമ്മളുടെ മേൽ പതിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top