വീണ്ടും ലോക്ഡൗണിലേക്ക്… സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു….

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ മീഡിയ വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഈ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തു വയ്ക്കുക ഒരുതരത്തിലുള്ള മത രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ നമ്മുടെ പേജിൽ വരുന്നതെല്ലാം തികച്ചും ഗവൺമെന്റ് നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോസ് വരുന്നത് .

   

ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ അപ്ഡേഷണങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തു വയ്ക്കുക കേരളത്തിൽ നാല് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് ആണ് ജില്ലകളിലും മാപ്പിള മേലെയാണ് ചൂടു അനുഭവപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

ഈ മാസം ആറാം തീയതി വരെയും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അംഗൻവാടികൾ മദ്രസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങളിൽ ചൂടു കൂടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്നു വരെ ഈ അവധി സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top