ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്കുള്ളിൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ സന്തോഷവാർത്ത അറിയും….

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് 5 ഞായറാഴ്ച ആകുന്നു ഇന്ന് രവി പ്രദോഷമാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് കൂടാതെയും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മീനം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ സംക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചൊവ്വാ രാഹു ബുധൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിനകം മീനം രാശിയിൽ ഉണ്ടോ അതിനാൽ തന്നെയും ഈ സമയം ചതുർഗ്രഹയോഗവും രൂപാന്തരം കൊള്ളുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കൂടാതെയും ദിവസം വൈശാഖ് മാസത്തിലെയും .

   

കൃഷ്ണപക്ഷത്തെ കൂടിയാകുന്നു ഈ തീയതികളിൽ പ്രദോഷവൃതം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു രവി പ്രദോഷം വ്രതാനുഷ്ഠാന നാളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചതുർഗ്രഹയോഗം സർവ്വാർത്ഥ സിദ്ധിയോഗം ഉത്രാടം നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെയും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംയോജനവും നടക്കുന്നതാകുന്നു ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഥുനം തന്നെ തുലാം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയും അഞ്ചു രാശിക്കാർക്ക് രവി പ്രദോഷം അനുഷ്ഠാനത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ശുഭകരമായിട്ടുള്ള യോഗങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top