ഈ 9 നാളുകാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ?

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ജ്യോതിഷപ്രകാരം നാം നോക്കുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീതിയുടെയും അതേപോലെതന്നെയും കർമ്മഫലവും നൽകുന്ന ദേവനായി തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ശനിയുടെ രാശിമാറ്റം സ്ഥാനമാറ്റം .

   

എല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാകുന്നു ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2024 ജൂൺ 29 എന്ന ദിവസം അഥവാ ജൂൺ 29 ശനിയാഴ്ച കുംഭം രാശിയിൽ വക്കറ ഗതിയിൽ നീങ്ങി തുടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാൽ തന്നെ ജൂൺ 29ന് പുലർച്ചെയും 12 35ന് ശനിദേവൻ പ്രവേശിക്കുന്നതാകുന്നു 2024 നവംബർ 15 വരെയും തുടരുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ജ്യോതിഷപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top