വേഗമാകട്ടെ!!! കോട്ടയം ലുലു ഇന്റർവ്യൂ ഇന്നു മുതൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കോട്ടയം ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ…… ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പർ പാക്കിംഗ് എസ്എസ്എൽസി പരിചയമില്ല പ്രായപരി 30 വയസ്സിനു മുതൽ 40 വയസ്സു വരെയാണ്… ഇതിലേക്ക് തന്നെ ടൈലറിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ലേഡീസിനായാലും പുരുഷന്മാർക്ക് അവസരം.

   

അവധി പൈസ 40 വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള പ്രായപൂർത്തി ടൈലറിയിൽ പരിചയ ആവശ്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top