എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ചു പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം തീവ്രമാവുകയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എംഎൽഎ മേഖലകളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ശക്തമായ കാറ്റും വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർശന ജാഗ്രത നിർദ്ദേശമാണ് ദുരന്തര നിവാരണം .

   

അത് ഒരട്ടി ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾക്ക് തുടക്കമായി അതേപോലെതന്നെ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂൾ ട്രാൻസ്പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും ശേഷിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും

അതായത് പരിപൂർണ്ണ തോതിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത മാസം മുതൽ ആയിരിക്കും വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/1U6tbpVOoHI

Scroll to Top