നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിലേക്ക് താൻ സമ്മാനം നിധിയുടെയും പതിനേഴാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വിതരണം നടത്തിയത് അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിനെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് 2000 രൂപ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ.

   

നിക്ഷേപിക്കുകയും അടുത്തമാസം ആരംഭിച്ച നവംബർ മാസം വരെയാണ് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കാലാവധി എന്നുള്ളത് ഈ പിരീഡിന് ഇടയിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആനുകൂല്യം കർഷകരുടെ ബാങ്ക് കോണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിക്ഷേപിക്കും ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റും .

മൂന്നാം മോദി സർക്കാറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഈ മാസം നടക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് സമ്മാന നിധിയിൽ ആനുകൂല്യമാകുന്ന കർഷകർക്കവും ആനുകൂല്യ വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/oovFtNWD7SA

Scroll to Top