ഒറ്റ തവണ വീട്ടിൽ ആലില ദീപം കത്തിച്ചാൽ, സകല കടങ്ങളും തീരും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മനപ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റുവാൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും സകല സമ്പന്ന യോഗവും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയും വഴിപാടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞുവരുന്നത് ആലില ദീപത്തെക്കുറിച്ചാണ് .

   

ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ വീട്ടിൽ ആലിലദീപം തെളിയിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകിയും അനുഗ്രഹിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖവും ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും രോഗവും കടങ്ങളും എല്ലാം വഴിമാറി പോകും അവരുടെ ആ വീടുകളിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗം വന്ന നിറയും എന്നുള്ളതാണ് അത്രയധികം ഐശ്വര്യം തരുന്ന ആലിലദീപം എങ്ങനെയാണ് കത്തിക്കേണ്ടത്.

എങ്ങനെയാണ് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനീ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന ദിവസം പറയുന്നപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ദുഃഖവും ദുരിതവും തീരും നിങ്ങളുടെ വീട് രക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കും .

അത് പറയുന്നതിനു മുൻപ് ഒന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാളെ ഞായറാഴ്ച ഞാനൊരു പ്രത്യേക പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരീക്ഷ വരാൻ പോകുകയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂജ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top