ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം 13600 കോടി വായ്പ എടുക്കണം! നിബന്ധന വച്ചു

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേമ പെൻഷന്റെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതിയിലെ ഫെബ്രുവരി 19ന് നടന്ന അവാർഡ് കഴിഞ്ഞു 13600 കോടി രൂപ കൂടി വായ്പ എടുക്കുവാൻ അനുമതി നൽകാമെന്നും എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതി കേരളം നൽകിയ ഹജ്ജ് പിൻവലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാടെടുത്തു അതിനിടെ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷത്തിന് നൽകുന്ന വായ്പയുടെയും പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തി രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഉടനടി സംസ്ഥാന സർക്കാരും നടപടി തുടങ്ങി.

   

ക്ഷേമ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ പുതിയ അറിയിപ്പുകൾക്കായി ഈ പേജ് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക നിലവിലിലും ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് കുടിശ്ശിക ആയിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ആറുമാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികുകയും 58 ലക്ഷം പേർക്ക് 9600 വീതം നൽകുവാൻ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 4500 കോടി രൂപ വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/i0di2cokVmk

Scroll to Top