ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശിക 3200! വിതരണം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസപെൻഷനുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടിയ പലിശയെ നിരക്കിൽ 1500 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്തു വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുമുമ്പായി ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക അടുത്തകാലത്ത് ഒന്നും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ്.

   

സംസ്ഥാനത്തെ 60 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം കുടിച്ച ആയി മാരിയിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് വലിയ സമരങ്ങളും ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസുകളും എല്ലാം വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേമപെൻഷന്റെ വിതരണത്തിന്റെയും സർക്കാർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ ഫെബ്രുവി വരെ മാസം വരെയുള്ള ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കുടിക്കുകയാണ് 1600 രൂപ വീതമുള്ള പെൻഷൻ ആറുമാസം കുടിശ്ശിക ആയതോടെ ഓരോ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താവിനും 9600 രൂപ വീതം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/qDAYzRtuIio

Scroll to Top