2 വമ്പൻ കേന്ദ്ര അറിയിപ്പ് എത്തി pm കിസാൻ 16 ഗഡു വിതരണ തീയതി വന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം വരെ ലഭിക്കും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് രണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തിച്ചേരുവാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്നും രാജ്യത്തെ ഒമ്പത് കോടിയോളം കർഷകർ അതിൽ തന്നെ 25 ലക്ഷത്തോളം കേരളീയരായ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പതിനാറാമത്തെ വിതരണം നടത്തുവാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു വിതരണ തീയതിയും കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു .

   

കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തരുക ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയും മാർച്ച് എന്നീ നാലു മാസങ്ങളിലെ കെടുത്തുകയാം 2000 രൂപയുടെ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം വിതരണം ചെയ്ത രണ്ടു കടുക്കളും അവസാന മാസമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പത്തനാറാമത്തെ ഗുരുവിന്റെ വിതരണം മാർച്ച് മാസത്തിൽ എല്ലാം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/mJfZZqi-NxY

Scroll to Top