കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സഹായം ഭക്ഷ്യകിറ്റ് 5200 രൂപയും.എല്ലാ വീട്ടിലും 28 മുതൽ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാർ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെയും വമ്പൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡിലേക്ക് എല്ലാം ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും സംയുക്തമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അത് ഭക്ഷിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈകളിലേക്കും എല്ലാം ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നു .

   

അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറു രൂപ വരെയാണ് ഫെബ്രുവരി മാസം 28 ആം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ കൈവശം എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കിയും അല്ലാതെ എല്ലാം ഭക്ഷിപ്പുകളും എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നു എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് എന്നും വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമാക്കാം പൂർണമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എല്ലാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു എത്തിക്കുകയും വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോസ് മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/cW9_5Mkm2VM

Scroll to Top