ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇടാം, ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫെബ്രുവരിയും 25 ആം തീയതി ഫെബ്രുവരി 25 തീയതി രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് ഭണ്ഡാര അടുപ്പിൽ പകരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടുകൂടി പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ടരയോടു കൂടിയാണ് എന്ന് ഏതിക്കുന്നത് ദേവിക്ക് കൂടിയ പൊങ്കാലയുടെയും അവസാനം ആകുന്നതും ആണ് ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.

   

നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൊങ്കാലയിടുന്നതാണ് പക്ഷേ ക്ഷേത്രം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പൊങ്കാല ഇടാം ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും ഈ ലോകം മുഴുവൻ സർവ്വം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് അമ്മ തന്നെയാണ് ഈ ലോകം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ഏത് രാജ്യത്തായാലും ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനായാലും നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തായാലും നിങ്ങൾ ആറ്റുകാൽ സന്നിധിയിൽ വന്ന പൊങ്കാല ഇടണം എന്നില്ല വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ പൊങ്കാല ഇടാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top