കിസാൻ നിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് നാളെ മുതൽ വിതരണം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപായി ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാന നിധിയുടെ പതിനാറാമത്തെ ഗവ വിതരണം ഫെബ്രുവരി 28 ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ് .

   

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയെ 11.30 ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിലൂടെയും ഡയറക്ടർ ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം വഴി രാജ്യത്തെയും 9 കോടിയോളം കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 16 രൂപ കൈമാറും വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കാത്തത് കാരണം മുൻ ഗഡുക്കൾ മുടങ്ങുകയും ഫെബ്രുവരി 21ന് മുൻപായി ആ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് മുടങ്ങിയ ഗഡുക്കൾ കൂടി എത്തിച്ചേരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/N0VTC7Lk7n4

Scroll to Top