മോദി വാക്കുപാലിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 രൂപ നാളെ കിട്ടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും ജനപ്രിയ ആനുകൂല്യം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ടർ സംവിധാനം ആയിട്ടുള്ള കിസാൻ സമ്മാന നിധി പദ്ധതിയുടെ 2000 രൂപ നാളെ നമ്മുടെ എല്ലാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയിൽ 15 ഗൾഫുകളിലൂടെയും 30000 കേന്ദ്രസർക്കാർ നാൾ ഇതുവരെയായിട്ടും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ധനസഹായ പദ്ധതി കൂടിയാണ്.

   

ഇതിന്റെ അനുകൂലം ഉൾപ്പെടുത്തിയും അവരുടെ വീടുകളിലേക്കാണ് വർഷം ആറായിരം രൂപ നൽകുന്നതും ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നാളെ നാല് മണിയോടുകൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എമ്പാടുമുള്ള കവിതകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആണെന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക

https://youtu.be/NbieNCjMQdQ

Scroll to Top