പ്രധാന അറിയിപ്പ് ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 ഫെബ്രുവരി 28 മറക്കരുത് തുക വിതരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുകയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വിശദാം വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക ഒന്നാമതായി കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പാണ്.

   

പി.എം കിസാൻ സമ്മാനം 2000 രൂപയുടെ വിതരണം ഫെബ്രുവരിയും 28 ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും 11.3 17 ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിലൂടെ ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അഥവാ ഡിവിഡി സംവിധാനം വഴിയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തുക കൈമാറ്റം അവരെ സമയം നടത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/KagLukd_rjc

Scroll to Top