വാഹനവകുപ്പിൻ്റ അറിയിപ്പെത്തി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാലാവധി ഇങ്ങനെ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന അവാർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് കേരളം മോട്ടോർ വാഹന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ കൃത്യമായി ഇടവേളകളിൽ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട് ലൈസൻസുകൾ എപ്പോഴെല്ലാം ആണ് പുതുക്കേണ്ടത് .

   

എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് 2019 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് മുൻപ് ലൈസൻസ് എടുത്തവർക്കും അവ പുതുക്കി അവർക്കും 20 വർഷം 50 പൈസയും ഏതാണോ ആദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നത് ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി ഓരോ അഞ്ചുവർഷത്തേക്കും പുതുക്കി നൽകിയിരുന്നു ഹെവി ലൈസൻസ് മൂന്നുവർഷമായിരുന്നു കാലാവധി പിന്നീട് ഓരോ മൂന്നുവർഷവും പുതുക്കണമായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/zGrMOZ0PZJw

Scroll to Top