റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്റർ ഇൻ ചെയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നാളെ മാർച്ച് 7 നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ റേഷൻ കടകൾ നിശ്ചലമാകും മസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടി എത്താനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും .

   

അറിയിപ്പായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള വരും ഇതൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും വേണം റേഷൻ കട മാർച്ച് മാസം ഏഴാം തീയതി അവധിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതായത് ശിവരാത്രിയുടെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള അവധി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും റേഷൻ കടകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം .

ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചു പോയിട്ടാണ് മസ്ജിദി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എല്ലാവരേക്കും ഈ അറിയിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയും വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/FXaXz494Gko

Scroll to Top