ശിവരാത്രി ദിവസം ഈ 7 നാളുകാർ നിർബന്ധമായും ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണംമറക്കല്ലേ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് മഹാദേവന്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹവും നൽകിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ശിവരാത്രി കൂടി കടന്നു വരികയാണ് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ശിവരാത്രിയും അതായത് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ഒരു ശിവരാത്രി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ശിവന്റെ രാത്രിയും ശിവാനുഭവങ്ങളുടെ രാത്രിയും മംഗളാ അനുഭവങ്ങളുടെ രാത്രിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോൾ ചില നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനെ പോയി ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് .

   

അതായത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനീ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ശിവ ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴണം അന്നത്തെ ദിവസം ശിവരാത്രി ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതാം ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നക്ഷത്രക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇപ്രാവശ്യം ശിവരാത്രിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തോൽ തിരിക്കേണ്ട നാളുകാർ എന്നുള്ളതാണ് .

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ നാളുകാര് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയണം ശിവരാത്രി ദിവസത്തെ ദീപാരാധന നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെയും അവിടെ പോയി കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top