3റേഷൻ മസ്റ്ററിങ്ങ് നിറുത്തി വച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റേഷനുമില്ല+

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ ത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ആണോ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണുന്നവർ പേജ് കൂടി ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയണം .

   

സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും മാർച്ച് 10 പേരെയും മഞ്ഞ പിങ്ക് കാർഡിലെ അംഗങ്ങളുടെയും അപ്ഡേഷൻ നിർത്തിവച്ചതായി മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷൻ കടകളിൽ മസ്റ്ററിങ് തുടങ്ങിയത് സെർവർ ഹാങ്ങായി റേഷൻ വിതരണവും തുടർച്ചയായി തടസ്സപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/3c1ou1AQvNU

Scroll to Top