വീണ്ടും കേന്ദ്ര സഹായം PM കിസാൻ 2000 രൂപ 17ാം ഗഡു വരുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പി എം കി സംഘപ്പെടുത്തുക യായ 2000 രൂപ വീണ്ടും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും കർഷകൻ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പി എം കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയും 2000 രൂപ വീതം വർഷം 6000 രൂപയാണ്.

   

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിലവിൽ 16 ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു 16കളിലൂടെയും 32,000 രൂപയാണ് ഓരോ വർഷകർക്കും പി എം കിസാനിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ അടുത്തും അതായത് പതിനേഴാം തികയടുത്തുകയായി 2000 രൂപയും വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നോടിയായി ഉരുകേടുകൂടിയും വളരെ വേഗത്തിൽ നൽകാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ തയ്യാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി എം കിസാൻ പതിനാറാമത്തെ കെടുത്തുക ലഭിച്ചവർ ഒക്കെ പതിനേഴാമത്തെ വിഘടിവിനും യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തോടുകൂടിയാണ് ഇതിന്റെ വിതരണം നടക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Y8ITXjwOqRY

Scroll to Top