മാർച്ച് 15 ന് ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 വിതരണം സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും തുണച്ചു

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാർ കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടി തുടർന്ന് സാധാരണക്കാർക്കുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ മുതൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ആശ്വാസമായി സുപ്രീംകോടതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇടപെടലും മാറിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ സുപ്രീംകോടതിയുടെയും ആദ്യ ഇടപെടലിലൂടെയും കേരള സർക്കാരിനെ പതിമൂവായി600 രൂപ കൂടി കടമെടുക്കുവാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു .

   

രണ്ടാമതായി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയും കേരളത്തിലെ രക്ഷ പാക്കേജ് പരിഗണിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും 5000 കോടി കൂടി നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്രം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനിടെ ഏപ്രിൽ മുതൽ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ അതാതു മാസം നൽകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ഗോപാലിനും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേയും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാ ലൈക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് തരിക 2024 വർഷത്തിലെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ധനമന്ത്രിയും ബാലഗോപാൽ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/o-telayp0Pg

Scroll to Top