മീനഭരണി രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ ഞെട്ടിക്കുണ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊടു കുറി ആണ് ഇത് ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു ദേവി ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു ആദ്യത്തെ ചിത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെയും ആകുന്നു.

   

ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലും ഒരു ചിത്രം അമ്മയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഏവരും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരാമർശിക്കാം അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് ഏവരും അമ്മയെ നാരായണാം എന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top