മാർച്ച്‌ 18 മുതൽ റേഷൻകാർഡിനെ ബാധിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അറിയിപ്പ് വീഡിയോയിലൂടെ പൂർണമായിട്ടും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ

   

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വിസിയും അഥവാ മസ്റ്ററിങ് സംവിധാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത് ആയിട്ടാണ് അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി എൻ ഐ സി യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐടി മിഷനും സെർവറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്റ് വളരെ പരിഹരിച്ചിട്ടായിട്ട് റിപ്പോർട്ടും പക്ഷേ വിതരണം വകുപ്പ് കൈമാറിയ ശേഷം മാത്രമേ മാസ്റ്ററിങ് ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ .

മാർച്ച് മാസം 31-ആം തീയതി വരെയാണ് മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഇതു മെയ് മാസം വരെ നീട്ടുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന കേന്ദ്രസർക്കാരിനെയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/0mD7lllRibo

Scroll to Top