35% സബ്സിഡിയുള്ള PMEGP വായ്പ എങ്ങനെ ലഭിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു സർക്കാർ വായ്പ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് 2008 മുതൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് മുതൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് 35% വരെ വായിപ്പിക്കുകയും സബ്സിഡി കിട്ടും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് .

   

പത്തുലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ വായ്പ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി ലഭിക്കും മാത്രം തിരികെ അടച്ചാൽ മതിയാകും ഇ പദ്ധതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുൻപോട്ട് മുമ്പായിയും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടി ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽ സൃഷ്ടി പദ്ധതിയും അഥവാ പി എം 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ഇത്രയധികം സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/_HAfm_LJD1I

Scroll to Top