റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്കും PM കിസാൻ 2000 കിട്ടാനും EKYC നിർബന്ധം.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് പി എം കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നവരും റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരും തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പാണ് വീഡിയോ പരീക്ഷ എഴുതി തീർന്നതും ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യമാണ് ഈ കെ വൈ സിസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഈ രണ്ടു ആനുകൂല്യങ്ങളും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

   

അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതിനുള്ള സമയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം റേഷൻ കാർഡ് മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലുള്ള എപിഎല്ലും വിഭാഗത്തിലുള്ള കാർഡുടമകളുടെയും ഈ കെവൈസി മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാന അഭ്യർത്ഥന നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഇളവുകൾ നൽകണം സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഒക്കെ പരിഹരിച്ച് ശേഷം ഇലക്ഷൻ ശേഷമൊക്കെയും തീയതികൾ നീട്ടി നൽകണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/DBC946PPMQQ

Scroll to Top