ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ അരി വിതരണം മുടങ്ങും |

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളും ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക ആദ്യത്തേതും മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകളുടെയും മസ്റ്ററിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പാണ് നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകൾ ആയ മഞ്ഞ പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡുകളിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും.

   

മാർച്ച് 31നുള്ളിൽ റേഷൻ കടയിലെ ഈ പോസ്റ്റ് മെഷീനിൽ കൈവിരൽ അമർത്തിയുള്ള കെവൈസി അപ്ഡേഷൻ മാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൗജന്യ റേഷൻ ലഭിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം അനർഹർ തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരാണ്.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപേ മസ്ജിദറിങ് പൂർത്തിയാക്കി ഫെബ്രുവരിയും 20 മുതൽ ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് മസ്റ്ററിങ് ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെയും ഒരുകോടി 54 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകളുടെയും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു മാസ്റ്ററിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശേഷിയും നിലവിലുള്ള സർവ്വ സംവിധാനത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് തടസ്സം നേരിടുകയായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/gLtmn-UcpHI

Scroll to Top