ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളവർക്ക് KSEB അറിയിപ്പ് കറന്റ്‌ ബില്ല് ഇരട്ടിയാകും.ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം വീട്ടിലുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കെഎസ്ഇബിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് വേനൽക്കാലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതും റഫ്രിജറേറ്ററുകളെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക.

   

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തു എത്തിക്കുകയും വേണം നമ്മൾ പ്രതികരണ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുമാത്രം വലുപ്പമുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഊർജ്ജമത കൂടിയതുമായതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കൽ ലാഭം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നേടുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ .

ഒരുപക്ഷേയും ആഡംബരം എന്ന രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച റഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങുന്നവരാണ് ഭാവിയിൽ പണി മേടിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് കുത്തനെ ഉയരുന്നതിനും ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വാങ്ങുമ്പോൾ ബ്യൂറോഫ് എനർജി കൃത്യമായിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗ് നോക്കി വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/hAYF0Hz_I9k

Scroll to Top