വമ്പൻ സഹായങ്ങൾ ഭക്ഷ്യകിറ്റും 3200രൂപ വീതം പെൻഷനും. നാളെ മുതൽ

നമസ്കാരം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ സ്റ്റൂ റാംസാൻ വിഷു എന്നീ ദിനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് സർക്കാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായ വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻകടുകൾ വഴിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ സപ്ലൈകോ വഴിയും നമുക്ക് സഹകരണ വിപണിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 13 പരം സബ്സിഡി ഉൽപ്പനകളും വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം .

   

തന്നെ കെയറൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട് 3200 രൂപ വീതമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടുമാസത്തെ കുടിശ്ശികയാണ് നൽകുന്നതും ഈസ്റ്റർ വിഷു റംസാൻ പുണ്യദിനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് കുടിശ്ശിക വന്നിട്ടുള്ള ആണിന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ രണ്ടുപേരുകൾ ഒരുമിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാരുടെയും ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഏൽപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങളും അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണ തോതിൽ തന്നെ കൊണ്ടാടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഈ സഹായം നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/TRemzOASCXo

Scroll to Top