നാളെ മുതൽ തുടങ്ങും ഈ നാളുകാർക്ക് നല്ല കാലം.. ഇത് എഴുതി വെച്ചോളൂ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം രാജയോഗം എല്ലായിപ്പോഴും ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ജാതകത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നതാണ് വാസ്തവം പലപ്പോഴും രാജയോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ രാശികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മനുഷ്യജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് കാര്യം തന്നെയാണ് ഗൃഹത്തിന്റെ ചലനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതും ആണ് .

   

അത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ഗ്രഹമാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചക്രനും ചൊവ്വയും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ധനശക്തി രാജയോഗം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ് ശുക്രൻ എപ്പോഴും ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നാലും ഗുണനുഭവങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നത് മൊത്തവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ എന്നിവയെല്ലാം ശുക്രൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു .

ഏഴു മുതൽ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ശുക്രാൻ മാർച്ച് 31 ശനിയാഴ്ച വരെയും അതേ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു ഇതേ സമയം ചൊവ്വയും കുംഭം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൊവ്വാം സംക്രമണം നടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പരാമർശിക്കുന്ന രാജയോഗം രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top