ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 2 ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുടങ്ങും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കിട്ടില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നാളെയും ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ് അതായത് 2024മാർച്ച് 31 ഇന്നാണ് നാളെത്തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം.

   

കൂടാതെ സമ്മാനിച്ച ആനുകൂല്യം പിന്നീട് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പെർഫോമുകളിൽ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് പരമാവധി ആൾ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് തന്നെ പരിശോധിക്കുക .

ഒന്നാമത്തെ അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചില ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കിസാൻ സമ്മാനം നേടിയ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനേയും നമുക്കും ഈ കേസി ഒക്കെ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനും അതേപോലെതന്നെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാർച്ച് മാസം 31-ആം തീയതി നാളെയോടുകൂടി തന്നെ അവസാനിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top