ഏപ്രിൽ റേഷൻ 8 തിങ്കൾ മുതൽ മാർച്ച് റേഷൻ ഒരാഴ്ച കൂടി

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കടക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തരുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് ഈ പോസ്റ്റ് മെഷീൻ തകരാറിലായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ പലയിടങ്ങളിലും റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

   

ഈ പോസ്റ്റ് മെഷീനിലെ സർവ്വ തകരാറിലായ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തിയവർക്ക് തിരികെ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുള്ളത് റേഷൻ കടകളിലും ഈ പോസ്റ്റ് മെഷീനിലെ സർവ്വ തകരാറിലാകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായി ഒന്നുമല്ല തുടർച്ചയായി സർവ്വ തകരാറിൽ ആകുന്ന അവസ്ഥയും കേരളം സാക്ഷിയെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മഞ്ഞ പിങ്ക് റേഷൻകാരുടെ മസ്റ്ററിങ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നത് മാർച്ച് 31 വരെയായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി കാണുക.

https://youtu.be/0jHPcze7Vr0

Scroll to Top