കോവിഡ് വന്നവരാണോ ജാഗ്രത പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്‌.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയത് യൂറോപ്പിലും ചൈനക്കാരിലും അപേക്ഷിച്ചു ഇന്ത്യക്കാരിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന തൈരാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പടം റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അത് കോവിഡ് വന്നവരിലാണ്.

   

ഈ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് കോവിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടായ ക്ഷേത്രം യൂറോപ്പിലും ചൈനക്കാരിലും അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതലാണ് എന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗവേഷകരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിതർ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല രോഗാവസ്ഥകളിലേയും ഉയർന്ന തോതാം ഇതിന് പിന്നിൽ നിന്നും ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് .

കോവിഡിന്റെ ആദ്യ തരംഗ സമയത്ത് രോഗബാധിതരായ 207 പേരിലാണ് നടനം നടത്തിയത് 2020 ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനും ഈ പഠനത്തിനിടെ രോഗികളെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടായ വിലയിരുത്തിയും ലങ്ക ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വ്യായാമ ശേഷി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/O-gX0GFjI4A

Scroll to Top