ഏപ്രിൽ മുതൽ ആധാർ മാസ്റ്ററിംഗ് ആരും അറിയാതെ പോകരുത്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വിവിധതരം പൊതുജനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരിക ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ബയോമെട്രിക്കൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാനം ചോർച്ചയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ തടയുവാൻ കഴിയുന്നത് മരിച്ചുപോയി അവരുടെയും സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ വാങ്ങുന്നതും അർഹതയില്ലാത്തവർ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് തടയുവാനും ആദർ അധിഷ്ഠിതമായ നമസ്തേ കൊണ്ട് സാധിക്കും.

   

ഒരാൾ തന്നെ ഒന്നിലധികം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നത് തടയുവാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കായി നടത്തിയ പെൻഷൻ മാസ്റ്ററിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുകളാണ് പെൻഷൻ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കിയത് ഇതിൽ മരിച്ചു പോയവരും വിദേശത്ത് പോയവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണെന്ന് .

ഓരോ മാസവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാറുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ആദർടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാസ്റ്ററിങ് വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/zRgVVOw_N20

Scroll to Top