തൊഴിലുറപ്പ് കൂലി കൂട്ടിയതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 PM കിസാൻ 4 പ്രധാന അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പി എം കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക രാജ്യത്ത് ഒടുനീളം ഉള്ള കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് പി എം കിസാൻ സമ്മാന നിധി പ്രതിവർഷം 6000 രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .

   

നാലുമാസത്തിൽ മൂന്നുതവണയായി 2000 രൂപ വീതമാണ് ഇത് കർഷകരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെയും അടുത്ത ഗഡി വിതരണം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാജ്യത്തെ കർഷകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയും തൊഴിലുറപ്പ് വേദന കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉയർത്തിയത് 13 രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ വേദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ 333 രൂപയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വേദന എന്നാൽ 13 രൂപം കേന്ദ്രസർക്കാർ വർധിപ്പിച്ചതോടെയും 346 രൂപ വീതം ഇനി മുതൽ കേരളത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/yQssGvzrLDo

Scroll to Top