ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടാകും……

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഭഗവാൻ പല വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പൂന്താനത്തെയും കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും മങ്ങാട്ടച്ചന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന രക്ഷിച്ചതും പിറ്റേദിവസം തൊഴാൻ ചെന്നപ്പോൾ പൂന്താനം സമ്മാനിച്ച മോതിരം സ്വപ്നത്തിൽ തിരികെ കൊടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാനും ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആണ് തന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് പൂന്താനത്തിന് മനസ്സിലായത്.

   

വിഭക്തിയേക്കാൾ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടം ഭക്തിയാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാനം നോക്കാൻ മഹാപണ്ഡിതനായ മേൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടത്തി പാടോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അഹങ്കാരത്തോടെയും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി നിന്റെ വിഭക്തിയേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഭക്തിയാണ് ഉടനെ ഭട്ടത്തിരിയും പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെയും ജ്ഞാനപ്പാന നോക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അസുഖവും മാറിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top